Ceník a ubytovací řád

CENÍK UBYTOVÁNÍ TYPU "UBYTOVNA"

Již od 225 Kč za osobu a noc

CENÍK UBYTOVÁNÍ TYPU "HOTEL"

Již od 330 Kč za osobu a noc

Ceny jsou bez DPH 12%
 

UBYTOVACÍ ŘÁD - ACCOMMODATION RULES 

1. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má poskytovatel ubytování právo ubytování ihned ukončit bez náhrady.

2. Před nebo při nástupu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti.

3. Platba za ubytování musí být uhrazena nejpozději v den nástupu (hotově, kartou nebo převodem na účet). V případě dlouhodobého, opakujícího se pobytu musí být pobyt uhrazen nejpozději v den, do kterého byl uhrazen pobyt za předchozí období.

4. Ve všech prostorách uvnitř objektu platí zákaz kouření!

5. Host je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v objektu i jeho okolí a důsledně dodržovat noční klid v době od 22°° - 7°° hodin.

6. V objektu nesmí host bez souhlasu poskytovatele ubytování přemísťovat jakákoliv zařízení, provádět jakékoliv úpravy anebo jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.

7. Na pokojích není bez souhlasu poskytovatele ubytování dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou notebooků, tabletů, telefonů, fotoaparátů nebo spotřebičů, které slouží k osobní.hygieně.

8. Balkony je povoleno používat pouze ke kouření a sušení prádla. Na balkonech se zakázuje pít alkoholické nápoje, vynášet z místností židle a jiný nábytek kromě sušáku, pouštět hudbu a obtěžovat okolí zpěvem či hlasitým mluvením.

9. Návštěvy nejsou povoleny.

10. V objektu není dovoleno přechovávat zvířata.

11. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

12. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s poskytovatelem ubytování. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ukončí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne a pokoj uvolní. Pokud tak host do té doby neučiní, je poskytovatel ubytování oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat a za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si pokoj rezervoval.

13. Škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení je host povinen okamžitě ohlásit poskytovateli ubytování. Za škody způsobené nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host a škodu je povinen uhradit..

14. Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal a odevzdat klíče. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.

15. Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se ubytování předávejte neprodleně poskytovateli ubytování.

Kontakt: ubytovanivkralupech@gmail.com

tel. 603 535 402, 703 140 272

Rychlý kontakt

(+420) 603 535 402


ubytovanivkralupech@gmail.com

Kontaktní formulář

Adresa ubytování:

Ubytování Na Lanďáku
Přemyslova 137/2
27801 Kralupy nad Vltavou

GPS: 50°14'6.229"N, 14°17'31.360"E

  • Ubytovna - byty od 225 Kč
  • Hotel od 330 Kč
  • Wi-fi zdarma v celém objektu
  • Veliké, vlastní parkoviště před domem, střežené kamerami
  • Možnost parkování na oploceném pozemku

Nabízíme též
www.ubytovaninasumave.com